Gallen-Kallelas ritning till storkorset av Finlands Vita Ros’ orden.