Gallen-Kallelas ritning till storkorset av Finlands Vita Ros’ orden.

Gallen-Kallelas ritning till storkorset av Finlands Vita Ros’ orden.