FÖRLÄNADE UTMÄRKELSETECKEN

1990 – 2021

(På finska och svenska)

DE BELÖNADE PÅ FANFESTDAGEN

SL R ja SVR R koteloissa