PRO FINLANDIA-MEDALJER AV FINLANDS LEJON
ÅT KONSTNÄRER OCH FÖRFATTARE

Listan publiceras 1.12.2021 klo 9.00. Pro Finlandia-medaljen har förlänats sedan 1940-talet. Mera i artikeln Pro Finlandia-mitaleita taiteiljoille ja kirjailijoille (på finska)

De som tidigare förlänats medaljen hittas här (på finska):