ANVISNINGAR FÖR BÄRANDET

Så bär du utmärkelsetecken på självständighetsdagens festmottagning:

  • Festdräkt (frack, för damer lång aftonklänning: utmärkelsetecken i originalstorlek eller miniatyrer)
  • Mörk kostym (utmärkelsetecken i originalstorlek; damer kan bära miniatyrer)
  • Folkdräkt (som med mörk kostym). Äggvapen förbjudna
  • Uniform eller ämbetsdräkt som motsvarar festdräkt, inbegripet lottadräkten (enligt reglemente för ämbetsdräkt)

Obs: Smoking bärs inte på självständighetsdagens festmottagning.

Snabbanvisningar:

PRO FINLANDIA-MEDALJER 2022

Listan publiceras 1.12.2022 klo 9.00. Pro Finlandia-medaljen har förlänats sedan 1940-talet. Mera i artikeln Pro Finlandia-mitaleita taiteiljoille ja kirjailijoille (på finska)

De som tidigare förlänats medaljen hittas här (på finska):