FÖRLÄNADE UTMÄRKELSETECKEN

1990 – 2021

(På finska och svenska)

SVENSKA RIDDARORDNARNA: DE FÖRSTA PÅ 50 ÅR ÅT SVENSKAR

För första gången på 50 år, den 21 mars 2024, förlänade Sverige de första ordenstecknen åt sina egna medborgare.

De belönade är 13 till antalet, bl.a. ABBA:s medlemmar.

Mera i artikeln De kungliga svenska riddarordnarna utdelas igen till svenska medborgare samt från Kungahusets webbsidor.

STORMÄSTAREN EMOTTOG SINA UTMÄRKELSETECKEN

Republikens blivande president Alexander Stubb och hans gemål emottog de högsta utmärkelsetecknen för de tre officiella riddarordnarna i Finland. Den kommande stormästaren erhöll storkorset med kedja av Finlands Vita Ros’ orden, storkorset av Frihetskorsets orden och storkorset av Finlands Lejons orden. Fru Suzanne Innes-Stubb emottog storkorset av Finlands Vita Ros’ orden.

Mera information om själva överlåtelsetillfället fås genom denna länk.  Överlåtelsen ägde rum i Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnars kansli.

Bild: Överlåtelsen av storkorset med kedja av Finlands Vita Ros’ orden. Bild Matti Porre Republikens presidents kansli