FÖRLÄNADE UTMÄRKELSETECKEN

1990 – 2021

(På finska och svenska)

12.5.2024: Belönade mödrar med republikens president Alexander Stubb och hans hustru, fru Suzanne Innes-Stubb.

STORMÄSTAREN EMOTTOG SINA UTMÄRKELSETECKEN

Republikens blivande president Alexander Stubb och hans gemål emottog de högsta utmärkelsetecknen för de tre officiella riddarordnarna i Finland. Den kommande stormästaren erhöll storkorset med kedja av Finlands Vita Ros’ orden, storkorset av Frihetskorsets orden och storkorset av Finlands Lejons orden. Fru Suzanne Innes-Stubb emottog storkorset av Finlands Vita Ros’ orden.

Mera information om själva överlåtelsetillfället fås genom denna länk.  Överlåtelsen ägde rum i Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnars kansli.

Bild: Överlåtelsen av storkorset med kedja av Finlands Vita Ros’ orden. Bild Matti Porre Republikens presidents kansli