Kontaktuppgifter

Ordenskansliet

PB 35
00023 Statsrådet

Besöksadress:

Alexandersgatan 7 A, 7 vån
00100 Helsingfors
Tfn: (09) 179 425
e-post: info@ritarikunnat.fi
Kansliet är öppet vardagar kl. 10 – 14
(Kansliet är stängt 4 veckor från och med midsommaren och dagarna mellan jul och trettondag)


Frihetskorsets orden/ Huvudstabens personalavdelning
PB 919
00131 Helsingfors
www.vapaudenristinritarikunta.fi (på finska)


Titlar
Förfrågningar om titlar:
Statsrådets kansli
tfn 0295 160 367
http://vnk.fi/sv/hederstitel


Finlands idrottskulturs förtjänstkors och -medaljer:
Tilläggsuppgifter: Undervisnings- och kulturministeriet


Sömnad av utmärkelsetecken, ordensmarkeringar och miniatyrordnar

Krigsinvalidernas Brödraförbunds ordenstjänst
Banvaktsgatan 2 A
00520 Helsingfors

e-post: kunniamerkkipalvelu@sotainvalidit.fi
Silja Myllyniemi, förman
tfn 045 7884 2731

Paula Hermansson, sömnad
tfn 045 7884 2732

https://www.sotainvalidit.fi/yhteystiedot/kunniamerkkipalvelu/ (på finska)

Hyrsky Oy
Routiovägen 17
08350 Lojo
tfn (09) 520868 eller(040) 5502367
e-post: hyrsky@hyrsky.fi

www.hyrsky.fi (på finska)


Länkar och tilläggsuppgifter

Ministeriernas handläggare av ärenden som rör utmärkelsetecken

Ministeriernas ansvarspersoner hittas här.

Militärer och det nationella försvaret

Användandet av utmärkelsetecken i militär och ämbetsdräkt:
Normen PVHSMK-PE för huvudstabens personalavdelning 2020 (endast på finska).

Information om ceremonielet vid fester för frivilligt försvar
Markus Anaja, Maanpuolustajan juhla- ja seremoniaopas (Helsinki, 2011)


Staten och diplomatiskt protokoll

Utrikesministeriet, Protokolltjänsterna


Heraldik

Offentlig heraldik: Heraldiska nämnden
Heraldisk kultur i allmänhet: Heraldiska Sällskapet i Finland (på finska)