‘Honorific Order of the Rose of Finland’. Gallen-Kallela’s sketch on the lid of a cigarette box, dated 2 February 1918, and accompanying notes. Photograph: Per Johan Lundsten.

”Suomen Ruusun Kunniakunta”. En i locket av en cigarrettask uförd skiss av Gallen-Kallela jämte ett följebrev daterad 2 februari 1918.
Foto Per Johan Lundsten.