Suomen puolustusvoimain komentajalle suurristi – Försvarsmaktens kommendör förlänades stora korset

Ruotsin puolustusvoimien komentajalle suurristi – Sveriges överbefälhavare förlänades ett storkors

Rajavartiolaitos 100 vuotta

Ritarikuntien 100-vuotishistoria