Sotiemme veteraani sai veteraanimitalin
– Veteranen från våra krig fick veteranmedaljen

Ruotsin puolustusvoimien komentajalle suurristi – Sveriges överbefälhavare förlänades ett storkors

Rajavartiolaitos 100 vuotta