Sotiemme veteraani sai veteraanimitalin
– Veteranen från våra krig fick veteranmedaljen