STORMÄSTARE AHTISAARIS BEGRAVNING OCH SERAFIMERRINGNINGEN

Republiken Finlands tionde president Martti Ahtisaari (f. 1936) avled 16.10.2023. Han jordfästes på Martinsdagen, den 10 november 2023.  Statsbegravningen förrättades i Helsingfors domkyrka.

President Ahtisaari var i egenskap av republikens president även stormästare för Finlands tre förtjänstordnar. Av denna orsak hade han erhållit storkorset med kedja av Finlands Vita Ros’ orden, storkorset av Frihetskorsets orden samt storkorset av Finlands Lejons orden.

Enligt tradition ställdes dessa fram i originalstorlek på tavlor beklädda med svart sammet, framför president Ahtisaaris kista. Storkorset med kedja av Finlands Vita Ros’ ställdes i mitten, storkorset av Frihetskorset till vänster och storkorset av Finlands Lejons till höger. Framför kistan ställdes även den av president Ahtisaari erhållna medaljen för Nobels fredspris.

De nämnda riddarordnarna hörde till de första att lägga ned en krans vid kistan. Kransen för Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar lades ned av vice ordenskansler, bergsrådet Kari Jordan, ledamoten i ordenskapitlet, konteramiral i avsked Antero Karumaa samt ordenssekreteraren, generalmajor i avsked Jari Kallio.

Jordfästningen avslutades med att kistan bars i procession ut ur kyrkan. I processionen framför kistan bars även tavlorna med president Ahtisaaris utmärkelsetecken: först storkorset med kedja av Finlands Vita Ros’, sedan storkorset av Frihetskorset och sist storkorset av Finlands Lejon. Kistan fördes i procession till Sandudds begravningsplats till en grav på det område där republiken Finlands presidenter ligger begravda. Då kistan sänktes ner i graven, stod bärarna av tavlorna med presidentti Ahtisaaris utmärkelsetecken uppställda intill.

Bilder: Statsrådets kansli

Samtidigt som jordfästningen förrättades, ägde den så kallade serafimerringningen honom till ära rum i Stockholm.

President Ahtisaaris serafimersköld bars i procession under högvaktseskort från Kungliga slottet till Riddarholmskyrkan till klockan 12. Samtidigt inleddes klockringningen som pågick i en timme under den ceremoni som hölls i själva kyrkan. President Ahtisaaris serafimersköld ställdes fram intill koret i den delen av kyrkan som pryds av serafimersköldarna av de avlidna serafimerriddarna. På en svart sammetsduk broderad med serafimerordens kors stod ett fotografi av president Ahtisaari och en blomsteruppställning i vitt. Två ljus inramade fotografiet.

Ceremonin bestod av musik av en militärmusikkår samt ett tal av vice Ordenskansler av Kungliga Majestäts Orden Per Sandin, där han officiellt tillkännagav frånfället av serafimerriddaren. Tillfället var öppet för allmänheten, och de framställda stolarna fylldes. Uppskattningsvis deltog ca femtio personer i ceremonin.

Martti Ahtisaari utnämndes till riddare av Kungliga Serafimerorden vid hans statsbesök till Sverige år 1994. Serafimerordens kedja emottog han vid Kungaparets statsbesök till Finland 1996.

Den som blir utnämnd till serafimerriddare bör till Kungliga Majestäts Orden anmäla om sitt vapen och sin devis. Dessa målas sedan på en kopparplåt tillsammans med  Serafimerordens kedja. På serafimerskölden målas även riddarens titel, namn och födelsedatum. Då riddaren avlidit, infogas dödsdatumet innan serafimerskölden förs i processionen till Riddarholmskyrkan för serafimerringningen. Senare flyttas vapenskölden till norra koret där tidigare finska statsöverhuvudens sköldar är samlade.

President Ahtisaaris vapen komponerades av den heraldiska konstnären Harri Rantanen.

Bilder: Henrik Garlöv/Kungahuset