Begrepp och definitioner

BOUTON se ordensknapp
FRAMSTÄLLNING Framställning om förläning av utmärkelsetecken görs av statsrådets medlem, justitiekansler, riksdagens talman eller försvarsmaktens kommendör till ordenskapitlet.
FÖRLÄNA Utmärkelsetecken förlänas, de beviljas inte.
HALSKORS Ett ordenstecken som bärs kring halsen
INBÖRDES RANGORDNING Förteckningen som stormästaren har stadfäst 1958 med senare gjorda tillägg, vilken fastställer i vilken inbördes ordning ordens- och utmärkelsetecken bärs.
INITIATIV Ordenskapitlet kan ta ett initiativ till förlänande av utmärkelsetecken utan en framställning (se d.o.).
KANSLER Kanslern leder ordet i ordenskapitlet i stormästarens frånvaro och föredrar framställning eller initiativ om ett utmärkelsetecken för stormästaren.
KOMMENDÖRSTECKEN Ett ordenstecken som bärs kring halsen. Till kommendörstecken av I klass hör dessutom en kraschan.
KRASCHAN ordensstjärna
MINIATYR se miniatyrorden
MINIATYRORDEN Ordenstecken som i Finland är cirka 40 % mindre än ordenstecken i orginalstorlek.
MÖRK KOSTYM Med mörk kostym avses en svart, mörkblå eller mörkgrå kostym för herrar. Till mörk kostym bärs utmärkelsetecken (endast i originalstorlek) med vit skjorta och diskret, helst enfärgad (pärlgrå) kravatt.
ORDENSBANDPLÅT Ett 10 mm högt bandspänne som bärs till uniform och ämbetsdräkt.
ORDENSDIPLOM Till varje utmärkelsetecken hör ett diplom som intygar att mottagaren är berättigad att bära utmärkelsen i fråga. Ur diplomet framgår mottagarens titel samt namn.
ORDENSFÖRSLAG Ett utmärkelsetecken föreslås genom ett ordensförslag. Ordensförslagen sänds i allmänhet till vederbörande centralorganisation eller motsvarande, vilka vidarebefordrar dem till vederbörande ministerium (se framställning).
ORDENSKNAPP En knapp av samma färg som ordensbandet. Textiltvärbandet under knappen anger om det är fråga om ett kommendörstecken, kommendörstecken av I klass eller storkors (se ordensmarkering).
ORDENSMARKERING En till civil dräkt använd ordensknapp, ordensrosett eller ett 3 mm brett band. Den fästs på rockuppslaget och bärs i stället för ordnar i originalstorlek eller miniatyrer då ordens- och utmärkelsetecken inte används.
RECIPROCITET Vid statsbesök utförs ordensutbyte enligt diplomatisk artighetssed och i enlighet med internationell praxis. Detta ordensutbyte efterföljer reciprocitet. Reciprocitet efterföljs även då utmärkelsetecken förlänas åt diplomater ackrediterade till Helsingfors och till militärattachéer då de tjänstgjort i sitt uppdrag en viss tid och skall lämna sin stationsort. Reciprociteten förutsätter, att en finländare som tjänstgör i motsvarande uppdrag i ett annat land erhåller ett motsvarande utmärkelsetecken i ifrågavarande land.
STORKORS Den högsta ordensklassen, som bärs i ett axelband som går från höger ner till vänster höft, med tillhörande kraschan.
STORKORSBAND Ordensbandet för ett storkors i originalstorlek. Män bär storkorsbandet över höger axel ner till vänster höft, alternativt nedanför höger axel ner till vänster höft. Bandet levereras i en standardlängd, och måste förkortas och anpassas till nedre framkanten av frackskörtet. I fall att ett statsöverhuvud är närvarande, bärs bandet på västen, i annat fall under västen. Damer bär ett smalare axelband som går från höger axel ner till vänster höft.
STORMÄSTARE Stormästaren allena har rätt att förläna ordnarnas utmärkelsetecken. Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnars stormästare är republikens president. Stormästare för Frihetskorsets orden är överbefälhavaren för Finlands försvarsmakt.
VICEKANSLER I fall att kanslern är förhindrad leder vicekansler ordenskapitlet och föredrar framställning eller initiativ om ett utmärkelsetecken för stormästaren.