Begrepp och definitioner

BOUTON se ordensknapp
HALSKORS Ett ordenstecken som bärs kring halsen
INBÖRDES RANGORDNING Förteckningen som stormästaren har stadfäst 1958 med senare gjorda tillägg, vilken fastställer i vilken inbördes ordning ordens- och utmärkelsetecken bärs.
KOMMENDÖRSTECKEN Ett ordenstecken som bärs kring halsen. Till kommendörstecken av I klass hör dessutom en kraschan.
KRASCHAN ordensstjärna
ORDENSDIPLOM Till varje utmärkelsetecken hör ett diplom som intygar att mottagaren är berättigad att bära utmärkelsen i fråga. Ur diplomet framgår mottagarens titel samt namn.
ORDENSKNAPP En knapp av samma färg som ordensbandet. Textiltvärbandet under knappen anger om det är fråga om ett kommendörstecken, kommendörstecken av I klass eller storkors (se ordensmarkering).
ORDENSBANDPLÅT Ett 10 mm högt bandspänne som bärs till uniform och ämbetsdräkt.
ORDENSMARKERING En till civil dräkt använd ordensknapp, ordensrosett eller ett 3 mm brett band. Den fästs på rockuppslaget och bärs i stället för ordnar i originalstorlek eller miniatyrer då ordens- och utmärkelsetecken inte används.
MINIATYR se miniatyrorden
MINIATYRORDEN Ordenstecken som i Finland är cirka 40 % mindre än ordenstecken i orginalstorlek.
STORKORS Den högsta ordensklassen, som bärs i ett axelband som går från höger ner till vänster höft, med tillhörande kraschan.
INITIATIV Ordenskapitlet kan ta ett initiativ till förlänande av utmärkelsetecken utan en framställning (se d.o.).
FÖRLÄNA Utmärkelsetecken förlänas, de beviljas inte.
ORDENSFÖRSLAG Ett utmärkelsetecken föreslås genom ett ordensförslag. Ordensförslagen sänds i allmänhet till vederbörande centralorganisation eller motsvarande, vilka vidarebefordrar dem till vederbörande ministerium (se framställning).
FRAMSTÄLLNING Framställning om förläning av utmärkelsetecken görs av statsrådets medlem, justitiekansler, riksdagens talman eller försvarsmaktens kommendör till ordenskapitlet.
KANSLER Kanslern leder ordet i ordenskapitlet i stormästarens frånvaro och föredrar framställning eller initiativ om ett utmärkelsetecken för stormästaren.
STORMÄSTARE Stormästaren allena har rätt att förläna ordnarnas utmärkelsetecken. Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnars stormästare är republikens president. Stormästare för Frihetskorsets orden är överbefälhavaren för Finlands försvarsmakt.
VICEKANSLER I fall att kanslern är förhindrad leder vicekansler ordenskapitlet och föredrar framställning eller initiativ om ett utmärkelsetecken för stormästaren.