Förtjänta mödrar belönas

Medaljer åt mödrar på den riksomfattande morsdagsfesten

Palkittuja äitejä 2022 presidenttiparin kanssa. Belönade mödrar 2022 med presidentparet. Kuva Bild MLL/Samuli Miettinen

På morsdagen belönar republikens president traditionellt förtjänta mödrar med utmärkelsetecken. Den riksomfattande morsdagsfesten äger rum den 14 maj 2023 i Vita salen, Alexandersgatan 16, Helsingfors. Under festen erhåller de mödrar vilka belönats sina utmärkelsetecken. Som värd för festen fungerar social- och hälsovårdsministeriet, medan de praktiska arrangemangen handhas av Mannerheims Barnskyddsförbund. Förbundet meddelar personligen om förläningen åt de mödrar som får utmärkelsetecknet. Tilläggsuppgifter:

Äideille annettava Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein (SVR M I kr). Mitalia kannetaan vasemmassa rintamuksessa. Medaljen av första klass med guldkors av Finlands Vita Ros’ orden (FVR M I gk) som ges åt mödrarna. Medaljen bärs på bröstet på vänster sida.

Belönandet av mödrarna

Mödrar har belönats för deras fostringsgärning i snart 80 år. Belönandet har etablerats till att ske på morsdagen. Utmärkelstecknet som då ges åt mödrarna är medaljen av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros’ orden (FVR M I gk). Under jubileumsåret 2021 skapade FVR:s och FLO:s ordnar en förteckning över de belönade med början från år 1946. Förteckningen omfattar över 2200 mödrar. Gruppfotografier av de belönade har bifogats till förteckningen. Förteckningen finns under länken Palkitut äidit – Belönade mödrar 1946- Det var president Paasikivi som påbörjade själva traditionen. Emellertid föregicks den av Frihetskorset åt Finlands mödrar, men även av den deklaration på finska vilken Gustaf Mannerheim gav då har grundade Mannerheims Barnskyddsförbund. Den så kallade ”morsdagsmedaljen” förlänas mödrar vilka utmärkt sig såsom exemplariska fostrare av barn och ungdomar, som bärare av ett gemensamt ansvar samt som befrämjare av familjeliv och föräldraskap.

”Äitienpäivämitaleita”- ”Morsdagsmedaljer”. Kuva Bild MLL/Samuli Miettinen

Förslagen om utmärkelsetecknen till morsdagen görs med Riddarordnarnas ordensförslagsblankett samt med social- och hälsovårdsministeriets Bilaga till medaljansökan som återfinns på sidan Morsdagsmedaljer. Förslagen ges till regionförvaltningsverken i början av november, vilka vidarebefordrar dem för behandling till social- och hälsovårdsministeriet, där ministern sedan gör en framställan av en del av förslagen till Riddarordnarna. Noggrannare grunder för förlänandet finns på social- och hälsovårdsministeriets webbsidor (se nedan). Tillägsuppgifter och anvisningar för de årligen återkommande förslagsmöjligheten fås även nedan:

Lisää luettavaa: