PALVELIMEN VAIHTO
BYTE AV SERVER

 • SVR:n ja SL:n ritarikunnat vaihtavat internetpalvelintaan 18. – 21.5.2021
  FVR:s och FLO:s ordnar byter internetserver 18. – 21.5.2021.
  Ministerierna strävar till att leverera utmärkelsetecknen till förslagsställarna under början av året 2021 (se info på finska).
 • Vaihtoa suoritettaessa verkkosivujen toiminnassa saattaa olla häiriöitä. Pahoittelemme tätä
  Under bytet kan det förekomma störningar på webbsidorna. Vi beklagar olägenheten
 • Palvelimen vaihto koskee sekä ritarikunnat.fi että svr100.fi -osoitetta
  Byte av server gäller både ritarikunnat.fi och svr100.fi -adressen