KUNNIAMERKKIEN TOIMITTAMINEN
DISTRIBUERINGEN AV UTMÄRKSELSETECKEN

  • Ministeriöt pyrkivät toimittamaan kunniamerkit niiden ehdottajille alkuvuodesta 2021.
    Ministerierna strävar till att leverera utmärkelsetecknen till förslagsställarna under början av året 2021 (se info på finska).
  • Nimet julkaistiin 2.12.2020 klo 9.00 Ritarikuntien kotisivuilla.
    Namnen publicerades 2.12.2020 kl 9.00 på Riddarordnarnas hemsidor.
  • Äitienpäivänä annettavat kunniamerkit julkaistaan 28.4.2021 – Utmärkelsetecknen som förlänas på morsdagen publiceras 28.4.2021
  • Lippujuhlan päivänä 4.6.2021 annettavat kunniamerkit julkaistaan kolme arkipäivää ennen (tiistaina 1.6.2021) – Utmärkelsetecknen som förlänas på dagen för försvarets fanfest 4.6.2021 publiceras tre vardagar före (tisdag 1.6.2021)

ÄITEJÄ PALKITAAN
MÖDRAR BELÖNAS

Presidentti Paasikivi 1946 ensimmäisten palkittujen äitien kanssa - president Paasikivi 1946 med de de belönade mödrarna. Kuva - Bild: Väestöliitto - Befolkningsförbundet

Presidentti Paasikivi 1946 ensimmäisten palkittujen äitien kanssa – president Paasikivi 1946 med de första belönade mödrarna. Kuva – Bild: Väestöliitto – Befolkningsförbundet

  • Rekisteri Palkitut äidit 1946-2021 julkaistiin 28.4.2021. Luettelo kattaa tiedot kaikista palkituista äideistä juhlavuoden kunniaksi – Registret Belönade mödrar 1946-2021 publicerades 28.4.2021. Förteckningen täcker uppgifterna på alla belönade mödrar.

KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ
NATIONELLA VETERANDAGEN

PRO FINLANDIA -MITALEITA
TAITEILIJOILLE JA KIRJAILIJOILLE 2020

Suomen Leijonan Ritarikunnan Pro Finlandia -mitalia on annettu 1940-luvulta alkaen. Lisää teema-artikkelissa Pro Finlandia -mitaleita taiteilijoille ja kirjailijoille 2020.

Tänä vuonna Pro Finlandia -mitalin saa 13 taiteilijaa ja kirjailijaa. Lista julkaistaan 2.12.2020 klo 9.00.

Alla olevista linkeistä voi katsoa aiempia mitalin saajia: