ruotsi banner

Rangordningen för finska officiella utmärkelsetecken

Den av ordnarnas stormästare stadfästa rangordningen för finska officiella utmärkelsetecken är följande:

Storkorset med kedja av Finlands Vita Ros' orden FVR SK kedj.
 
Frihetskorsets storkors   FrK SK
Storkorset av Finlands Vita Ros' orden   FVR SK
Storkorset av Finlands Lejons orden FLO SK
 
Frihetskorsets Mannerheim-kors av 1. klass   MK 1
 
Frihetskorsets 1. klass med kraschan   FrK 1 mkr.
Kommendörstecknet av I klass av Finlands Vita Ros' orden FVR K I
Kommendörstecknet av I klass av Finlands Lejons orden FLO K I
 
Frihetskorsets Mannerheim-kors av 2. klass   MK 2
 
Frihetskorsets 1. klass   FrK 1
Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros' orden FVR K
Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden FLO K
Finlands idrottskulturs stora förtjänstkors   FI s.fk
Finlands Olympiska förtjänstkors av 1 klass   O fk 1
 
Frihetsmedaljens 1. klass med rosett på bandet   FrM 1 mrb.
Frihetskorsets förtjänstmedalj i guld   FrK Fm g.
Frihetskorsets sorgekors   FrK srk.
Frihetskorsets sorgemedalj   FrK srm.
 
Frihetskorsets 2. klass   FrK 2
Frihetskorsets 3. klass   FrK 3
Frihetskorsets 4. klass med svärd   FrK 4
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros' orden FVR R I
Pro Finlandia-medaljen av Finlands Lejons orden FLO PF
Finlands Vita Ros' tecken
( ändrats 1993 att lyda förtjänstkors, se nedan)
FVR T
Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden FLO R I
Frihetskorsets 4. klass för fredstida förtjänster   FrK 4 fr
Riddartecknet av Finlands Vita Ros' orden FVR R
Riddartecknet av Finlands Lejons orden FLO R
Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros' orden FVR Fk
Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden FLO Fk
Finlands Röda Kors förtjänstkors FRK fk
Livräddningsmedaljen   LRM
Finlands Olympiska förtjänstkors av 2. klass   O fk 2
Frihetsmedaljens 1. klass   FrM 1
Frihetskorsets förtjänstmedalj av 1. klass   FrK Fm 1
Frihetsmedaljens 2. klass   FrM 2
Frihetskorsets förtjänstmedalj av 2. klass   FrK Fm 2
Frihetskrigets minnesmedalj med ros   Frk. mm mr.
Medalj av I klass med guldkors och spänne av Finlands Vita Ros' orden FVR M I gk msp.
Medalj av I klass med spänne av Finlands Vita Ros' orden FVR M I msp.
Medalj med spänne av Finlands Vita Ros' orden FVR M msp.
Frihetskrigets minnesmedalj   Frk. mm
Minnesmedalj för deltagande i 1939-1940 års krig (vinterkriget)   Vk. mm
Minnesmedalj för deltagande i 1941-1945 års krig (fortsättningskriget)   Fk. mm
Minröjningsmedaljen   Mrm
Medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros' orden FVR M I gk
Medalj av I klass av Finlands Vita Ros' orden FVR M I
Medalj av Finlands Vita Ros' orden FVR M
Militärens förtjänstmedalj   Mil.fm
Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i guld   FRK fm g.
Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i silver   FRK fm silv.
Hederstecknet för mänsklig barmhärtighet (Pro Benignitate Humana)   PBH
Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i brons   FRK fm br.
Finlands Olympiska förtjänstmedalj   O fm
Krigsinvalidernas förtjänstkors   Krinv. fk
Polisens förtjänstkors   P fk
Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors   GBV fk
Brandvärnets förtjänstkors   brandkorset, BK
Finlands idrottskulturs förtjänstkors i guld   FI fk g.
Finlands idrottskulturs förtjänstkors   FI fk
Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 1. klass med spänne   Bsk. fm 1 msp.
Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 2. klass med spänne   Bsk. fm 2 msp.
Finlands idrottskulturs förtjänstmedalj med förgyllt kors   FI fm mgk.
Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 1. klass   Bsk. fm 1
Finlands idrottskulturs förtjänstmedalj   FI fm
Gränsbevakningsväsendets förtjänstmedalj   GBV fm
Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 2. klass   Bsk. fm 2
Finlands idrotts förtjänstmedalj i brons   FI fm br.
Fångvårdens förtjänstkors   Fv. fk
Tullverkets förtjänstkors med spänne   Tull fk msp.
Finlands Reservofficersförbunds förtjänstmedalj i guld med spänne   ROF fm msp.
Försvarsgillenas förtjänstmedalj   FG fm
Tullverkets förtjänstkors   Tull fk
Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundets förtjänstkors med spänne   RuOF fk msp.
Befälsförbundets förtjänstmedalj med spänne   BF fm msp.
Finlands Reservofficersförbunds förtjänstmedalj i guld   ROF fm
Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundets förtjänstkors   RuOF fk
Befälsförbundets förtjänstmedalj   BF fm
Ingenjörofficersförbundets förtjänstmedalj   IOF fm
Kadettkårens förtjänstmedalj   KK fm
Förtjänstmedalj för trafiksäkerhetsarbete   Ts fm
Specialförtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete   Ama fm
Polisens förgyllda förtjänstmedalj   P fm
Förtjänstmedalj för motorfordonstrafikarbete   Mt fm


Frihetskrigets, vinterkrigets och fortsättningskrigets minneskors och -medaljer samt förtjänstkorsen och -medaljerna för annan fosterländsk verksamhet enligt anciennitet.