ruotsi banner

Övriga officiella utmärkelsetecken

Statens tjänsteutmärkelsetecken (XXX) (24.03.1961, 166/1961) 

Statens tjänsteutmärkelsetecken motsvarar det tidigare utmärkelsetecknet för oförvitlig tjänst. Det förlänas av republikens president för minst 30 års statlig tjänst. Förslagen behandlas av en särskild kommission, som finns i anslutning till finansministeriet. 

Genom förordning har dessutom följande förtjänsttecken och minnesmedaljer instiftats:

Sa KadA
Förtjänsttecken   Datum   Författning
Finlands idrottskulturs förtjänstkors och förtjänstmedalj   16.05.2003   366/2003
Finlands Olympiska förtjänstkors av 1. och 2. klass och förtjänstmedalj   21.07.1951   430/1951 upphävd
Finlands Röda Kors förtjänstkors och förtjänstmedalj   04.11.2011   1120/2011
Livräddningsmedaljen   16.06.1978   487/1978
Frihetskrigets minnesmedalj   10.08.1918
senatens beslut
  170/1918
Minnesmedalj för deltagande i 1939-1940 års krig   02.08.1940   418/1940
Minnesmedalj för deltagande i 1941-1945 års krig   24.05.1957   215/1957
Minröjningsmedaljen   17.09.1993   823/1993
Hederstecknet för mänsklig barmhärtighet   01.06.1945   489/1945
Krigsinvalidernas förtjänstkors   18.04.1958   185/1958
Polisens förtjänstkors   15.12.2000   1129/2000
Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors och förtjänstmedalj   31.10.1968   610/1968
Brandvärnets förtjänstkors   19.06.1942   478/1942
Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 1. och 2. klass   25.10.1940   584/1940
Fångvårdens förtjänstkors   20.06.1957   239/1957
Tullverkets förtjänstkors med spänne   27.2.2004   164/2004
Militärens förtjänstmedalj   25.11.1977   837/1977
Finlands Reservofficersförbunds förtjänstmedalj i guld   24.04.1981   283/1981
Försvarsgillenas förtjänstmedalj   06.11.1981   731/1981
Tullverkets förtjänstkors   27.2.2004   164/2004
Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundets förtjänstkors   17.09.1982   665/1982
Befälsförbundets förtjänstmedalj   8.2.1991   257/1991
Ingenjörsofficersförbundets förtjänstmedalj   14.12.1990   1152/1990
Kadettkårens förtjänstmedalj   14.12.1990   1153/1990
Förtjänstmedalj för trafiksäkerhetsarbete   22.05.1992   445/1992
Specialförtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete   31.01.1997
25.02.2000
  106/1997
221/2000
Polisens förgyllda förtjänstmedalj   15.12.2000   1129/2000
Förtjänstmedalj för motorfordonstrafikarbete   16.3.2007   284/2007Detaljerade uppgifter om grunderna för beviljande av dessa utmärkelsetecken, framläggandet av förslag m.m. finns i ovan nämnda förordningar.

Frihetskrigets, vinterkrigets och fortsättningskrigets minneskors och -medaljer samt förtjänstkorsen och -medaljerna för annan fosterländsk verksamhet är officiella utmärkelsetecken.

Sökning av förordningar: Statens författningsdata, www.finlex.fi