ruotsi banner

Ordensorganisation

Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar har ett gemensamt ordenskapitel som består av Stormästaren, kanslern, vicekanslern och minst fyra ledamöter. Ordenskapitlet har en skattmästare och två sekreterare.

Ordenskapitlets sammansättning är 1.8.2019 följande:

Stormästare
Republikens President

Kansler
Generaldirektör Jussi Nuorteva

Vicekansler
Bergsrådet Kari Jordan

Ledamöter
Försvarsmaktens kommendör, general Timo Kivinen
Kanslichef Jaana Husu-Kallio
Statssekreterare Matti Anttonen
Generaldirektör Timo Laitinen
Förvaltningsdirektör Ulla Achrén

Sekreterare
Konteramiral Antero Karumaa
Överstelöjtnant Pasi Seppälä

Skattmästare
Budgetrådet Jouko Narikka

Ordenskansliet:
tfn 09-179425
Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11,
00170 HELSINGFORS
e-post: info(at)ritarikunnat.fi

Kanslipersonal
Konteramiral Antero Karumaa
Kanslist Satu Savolainen
Kanslist Emmi Viitakangas