ruotsi banner

Frihetskorsets orden

Utöver de ovan nämnda har Finland en tredje orden. Frihetskorsets orden www.vapaudenristinritarikunta.fi är Finlands äldsta och dess historia går tillbaka till den tid då Finland blev självständigt. Frihetskorset och Frihetsmedaljen instiftades genom senatens beslut 4.3.1918. Till orden för militära förtjänster förordnades Frihetskorsets orden 16.12.1940. Republikens President, Marskalken av Finland C.G.E. Mannerheim fastställde statuterna för Frihetskorsets orden genom förordning nummer 550/18.8.1944. Förordningen är fortfarande i kraft.

Stormästare för Frihetskorsets orden är Republikens President, som har ensamrätt att förläna utmärkelsetecken. Stormästaren biträds av ordenskapitlet, som består av kansler, vicekansler, sekreterare och skattmästare. Funktionärer är en av huvudstaben utsedd förbindelseofficer och sekreterare.

Frihetskorsets utmärkelsetecken är: Frihetskorsets storkors, Frihetskorsets 1. klass med kraschan, Frihetskorsets 1. klass, Frihetskorsets 2. klass, Frihetskorsets 3. klass, Frihetskorsets 4. klass, Frihetsmedaljens 1. klass, Frihetskorsets förtjänstmedalj av 1. klass, Frihetsmedaljens 2. klass samt Frihetskorsets förtjänstmedalj av 2. klass.

Frihetskorsets speciella utmärkelsetecken är följande: Frihetskorsets Mannerheimkors av 1. klass, Frihetskorsets Mannerheimkors av 2. klass, Frihetsmedaljens 1. klass med rosett på bandet, Frihetsmedaljens förtjänstmedalj i guld, Frihetskorsets sorgekors samt Frihetskorsets sorgemedalj.