ruotsi banner

Förlänade utmärkelsetecken

 

annetut

 

Länkarna härunder för till förteckningarna över de utmärkelsetecken som republikens president i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons ordnar förlänat på nationella veterandagen, på Mors dag, på dagen för försvarets fanfest och på självständighetsdagen.

Under Register återfinns förteckningar över de utlänningar som förlänats storkorset med kedja av Finlands Vita Ros' orden samt över dem som förlänats Pro Finlandia-medaljen av Finlands Lejons orden samt över dem som förlänats riddartecknet av I klass eller riddartecknet av Finlands Lejons orden.