ruotsi banner

Mörk kostym

Mera i ordenshandboken.Mera i Ordenshandboken

 

När mörk kostym används som festdräkt, kan kommendör bära ett halskors samt alla officiella och halvofficiella bröstordnar och beroende på tillställningen privata förtjänsttecken som bärs på bröstet.

Kommendörer av I klassen och kommendörer med storkors kan använda endast en kraschan, således inte storkorsband eller halskors av I:a klassens kommendörstecken. Kommendör av storkors eller kommendör av I klassen bär inte heller andra halskors till mörk kostym.