ruotsi banner

Frack

Mera i ordenshandboken.Mera i Ordenshandboken

 

 

Vid officiella tillställningar, där republikens president eller ett främmande statsöverhuvud är närvarande, bärs storkorsets band ovanpå västen, högst två halskors (av andra storkors och kommendörstecken av I klassen bärs kraschanerna) samt officiella utmärkelse- och förtjänsttecken som bärs på bröstet. Av minneskorsen från krigen bärs enligt reglerna samtidigt endast ett från vinterkriget men två från fortsättningskriget.

Vid andra officiella fester och privata tillställningar (t.ex. olika årsfester, stora släkt- och familjefester) bär innehavare av utmärkelsetecken ett storkors så att bandet går under västen, halskorsen av högst två kommendörstecken (av andra storkors och kommendörstecken av I klassen bärs kraschanerna), officiella och halvofficiella utmärkelse- och förtjänsttecken som bärs på bröstet samt beroende på tillställningen även lämpliga privata förtjänsttecken (organisationens, affärsföretagets osv.).