ruotsi banner

Allmänna principer

Till ordenshandbokenTill Ordenshandboken

Finländska officiella utmärkelse- och förtjänsttecken bärs i den ordning som fastställts genom stormästarens beslut av den 10 oktober 1958. Därefter kommer frontkors från krigen enligt anciennitet samt därefter halvofficiella, Heliga Lammets ordens utmärkelsetecken, Finska Hushållningssällskapets, Centralhandelskammarens, Finlands Stadsförbunds och Suomen Kunnallisliittos (numera Finlands Kommunförbund) förtjänsttecken samt Helsingforsmedaljen. Därefter inofficiella förtjänsttecken enligt anciennitet.

Statens tjänsteutmärkelsetecken (XXX) bärs dock antingen ovanför bandordnarna eller vid sidan av dem på vänstra sidan av bröstet.

Av FVR:s och FLO:s utmärkelsetecken bärs endast det högsta: undantag de som beviljats med briljanter eller svärd samt FVR Fk och medaljer, FLO PF och FLO Fk, som bärs tillsammans med ett högre utmärkelsetecken av samma orden. Alla frihetskors som erhållits för förtjänster under krigstid bärs samtidigt, men av dem som erhållits för förtjänster i fredstid endast det högsta. Olika klasser av de flesta förtjänsttecknen kan bäras samtidigt. När det gäller utländska ordnar är det skäl att i varje enskilt fall studera reglerna.

Utländska utmärkelsetecken bärs enligt klass och inom varje klass enligt ländernas franskspråkiga namn i alfabetisk ordning. När det är fråga om utmärkelsetecken av samma klass av olika ordnar i samma land, avgör ordnarnas anciennitet.