ruotsi banner

Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons orden förlänas till vedermäle för framstående såväl civila som militära förtjänster för fosterlandet. Utlänningar kan jämväl belönas med dessa ordnar.

Etu sivuSlide show 230x304 1

Stormästaren för Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons ordnar, republikens president, har utnämnt en ny ledamot till ordenskapitlet för Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons ordnar.

Försvarsmaktens nya kommendör, general Timo Kivinen, tillträder i ordenskapitlet 1.8.2019 då han påbörjar sitt uppdrag som försvarsmaktens kommendör. Försvarsmaktens tidigare kommendör general Jarmo Lindberg träder in i reserven och lämnar hämed sitt uppdrag i ordenskapitlet.

Ordenskapitlets sammansättning hittas under länken Ordensorganisation.