ruotsi banner

Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons orden förlänas till vedermäle för framstående såväl civila som militära förtjänster för fosterlandet. Utlänningar kan jämväl belönas med dessa ordnar.

Etu sivuSlide show 230x304 1

Statuterna för Finlands Víta Ros' orden stadfästes av riksföreståndare Mannerheim den 16 maj 1919. Statuterna publicerades samma dag i Finlands allmänna tidning.

Precis 100 år senare firades FVR:s 100-årsjubileum i presidentens slott. Riddarordnarnas stormästare, republikens president Sauli Niinistö hedrade tillställningen med sin närvaro. Mera om festen på Riddarordnarnas historiehemsidor www.svr100.fi (på finska).SVR100 logo