ruotsi banner

Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons orden förlänas till vedermäle för framstående såväl civila som militära förtjänster för fosterlandet. Utlänningar kan jämväl belönas med dessa ordnar.

Etu sivuSlide show 230x304 1

SVR SL100 historia kansi ImageHandler.ashxHistorian om Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons Ordnar publicerades 14.12.2017.

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat är den första omfattande presentationen på finska av FVR:s och FLO:s historia.

Det av PhD Antti Matikkala skrivna verket berättar åskådligt och med rikliga illustrationer åt vem ordens- och utmärkelsetecken har förlänats under olika skeden av Finlands historia.

Förläggare till verket är Edita Publishing Oy Ab.

Mera information om Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat -verket och om Riddarordnarna: