suomibanner

Käsitteet ja määritelmät

 

 

BOUTON  ks. kunniamerkkinappi
KAULARISTI Kaulassa kannettava kunniamerkki
KESKINÄINEN JÄRJESTYS Suurmestarin 1958 vahvistama luettelo myöhemmin tehtyine lisäyksineen, eli se järjestys, jossa kunnia- merkkejä kannetaan.
KOMENTAJAMERKKI Kaulassa kannettava kunniamerkkiluokka, I luokan komentajamerkkiin kuuluu lisäksi rintatähti.
KRASAANI RUOTS. KRASCHAN rintatähti
KUNNIAKIRJA Jokaiseen kunniamerkkiin kuuluu kunniakirja, joka todistaa saajan olevan oikeutettu kantamaan kyseistä kunniamerkkiä. Kunniakirjasta selviää saajan titteli sekä nimi.
KUNNIAMERKKINAPPI Ritarikunnan nauhan värinen nappi. Kunniamerkki- nappiin liitetty tekstiilisolki ilmaisee komentaja- merkin, I luokan komentajamerkin ja suurristin luokan. Ks. kunniamerkkitunnus.
KUNNIAMERKKINAUHALAATTA Sotilas- ja muissa virkapuvuissa käytettävä 10 mm korkeaan riviin kiinnitetty kunniamerkkinauha.
KUNNIAMERKKITUNNUS Siviilipuvussa käytettävä kunniamerkkinappi, nauha- ruusuke tai 3 mm leveä nauha, jota käytetään kunniamerkkien ja pienoiskunniamerkkien asemasta puvun vasemmassa takinkäänteessä tilaisuuksissa, joissa kunniamerkkejä ei käytetä.
MINIATYYRI ks. pienoiskunniamerkki
PIENOISKUNNIAMERKKI Pienennös kunniamerkistä, joka on Suomessa kooltaan noin 40 % alkuperäiskokoisesta kunniamerkistä.
SUURRISTI Korkein kunniamerkkiluokka, jota kannetaan olka- nauhassa oikealta alas vasemmalle lantiolle ja johon kuuluu rintatähti.
ALOITE  Ritarikuntien hallitus voi tehdä aloitteen kunnia- merkin antamisesta ilman esitystä (ks. esitys).
ANTAA Kunniamerkkejä annetaan, ei myönnetä.
KUNNIAMERKKIEHDOTUS Kunniamerkkiä ehdotetaan. Ehdotukset lähetetään asianomaisille keskusjärjestöille tai vastaaville organisaatioille, jotka toimittavat ne edelleen asianomaiselle ministeriölle (ks. esitys).
ESITYS Esityksen kunniamerkin antamisesta tekee ritari- kuntien hallitukselle valtioneuvoston jäsen, oikeus- kansleri, eduskunnan puhemies tai puolustusvoi- main komentaja.
KANSLERI Johtaa puhetta ritarikuntien hallituksessa suurmestarin poissa ollessa ja esittelee suurmestarille kunnia- merkin antamista koskevan esityksen tai aloitteen.
SUURMESTARI Ainoastaan suurmestari on oikeutettu antamaan ritarikuntien kunniamerkkejä. Tasavallan presidentti on Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari. Vapaudenristin ritarikunnan suurmestari on Suomen puolustusvoimien yli- päällikkö.
VARAKANSLERI Kanslerin ollessa estyneenä johtaa puhetta ritarikuntien hallituksessa ja esittelee suurmestarille kunnia- merkin antamista koskevan esityksen tai aloitteen.