suomibanner

Käytännön sovelluksia

kaytto erikoisi 1Lisätietoa kunniamerkkien käytöstä saa napauttamalla kuvaa.

 

Jos on useampia suurristejä, kannetaan korkeinta kotimaista nauhassa ja osoitetaan muut pelkästään rintatähdillä.

Rintatähtiä voi olla kaksi (allekkain), kolme (yksi yläpuolella ja kaksi sen alla rinnakkain) tai enintään neljä (yksi vielä viimemainittujen alapuolella) rinnan samalla puolella. Järjestys on ylhäältä alaspäin ja oikealta vasemmalle. Kotimaiset rintatähdet sijoitetaan aina ulkomaisten edelle niin, että myös suomalaisen I luokan komentajamerkin rintatähti tulee ulkomaisten suurristin rintatähtien edelle. Vain eräiden ulkomaisten ritarikuntien rintatähtiä kannetaan niiden sääntöjen mukaisesti rinnan oikealla puolella.

Yleensä käytetään vain yhtä kaularistiä. Poikkeustapauksissakin on suositeltavaa käyttää enintään kahta kaularistiä. Kahta kaularistiä käytettäessä korkeampi on alemman yläpuolella tai oikealla puolella. Kotimainen kaularisti sijoitetaan aina ulkomaisen edelle niin, että tavallinen suomalainen komentajamerkki on myös ulkomaisen I luokan komentajamerkin edellä.

Nauhassa rinnassa kannettavat kunniamerkit kiinnitetään rinnan vasemmalle puolen siten, että nauhojen yläreuna on jonkin verran takinkäänteen napinläven paikan alapuolella. Usean kunniamerkin haltija kiinnittää ne yhteen riviin samaan kiinnikkeeseen tarvittaessa nauhoja limittäen niin, että korkeamman kunniamerkin nauha on alemman päällä. Kunniamerkkien alareunan tulee olla samalla vaakasuoralla viivalla. Järjestyksessä oikealta vasemmalle tulevat ensin kaikki kotimaiset kunniamerkit ja sen jälkeen ulkomaiset luokittain ja maittain maiden ranskankielisen nimen mukaisessa järjestyksessä.

Vieraan valtionpäämiehen läsnäollessa voidaan hänen maansa kunniamerkit asettaa muiden ulkomaisten (mutta ei kotimaisten) edelle.

Soljenmuotoiset ja muut ilman nauhaa rinnassa kannettavat merkit asetetaan nauhassa kannettavien alapuolelle ja myös rintatähtien alapuolelle. Valtion virka-ansiomerkkiä (XXX) kannetaan kuitenkin nauhaan kiinnitettyjen kunniamerkkien yläpuolella tai niiden vasemmalla puolella.