suomibanner

Tiedotteet

Muutos lunastusmaksuihin 1.1.2018 alkaen

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ansioristeistä (SVR Ar ja SL Ar) peritään 1.1.2018 alkaen lunastusmaksu. Vuonna 2018 lunastusmaksu on 215 euroa. Maksua ei peritä valtion kirjanpitoyksikön, viraston tai laitoksen taikka talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston virkamiehen tai työntekijän kunniamerkistä.

Tasavallan presidentin päätöksen (19.12.2017) mukaisesti muutetaan Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen (747/1942) 14 §:ää siten, että Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien ansioristit sisällytetään niihin kunniamerkkeihin, joista peritään lunastusmaksu. Muutos on ritarikuntien hallituksen vahvistama.

Muutettu asetusteksti (747/1942, 14 §):

Kunniamerkin saaneelle annetaan siihen kuuluva kunniakirja, josta kaikkien kotimaisten komentajain, ritarien ja ansioristin saajien on suoritettava ritarikunnan hallituksen vahvistama lunastus, mikäli kunniamerkkiä ei ole annettu miekkoineen. Lunastusta ei peritä mitalin saajilta.

Ulkomaalaiselle annetaan kunniamerkki kunniakirjoineen lunastuksetta.

Ritarikunnan hallitus vahvistaa muut perusteet, joilla lunastuksesta suorittamisesta vapautetaan.

Linkit Ohje kunniamerkkiehdotuksen tekemisestä, Lunastusmaksut ja Kunniamerkkiehdotuslomake ja täyttöohje antavat lisätietoa siitä, miten kunniamerkkiä ehdotetaan.