suomibanner

Muut viralliset kunniamerkit

Valtion virka-ansiomerkki (XXX) (24.3.1961, 166/1961)

Valtion virka-ansiomerkki vastaa aikaisempaa nuhteettoman palveluksen kunniamerkkiä. Sen antaa tasavallan presidentti vähintään 30 vuotta kestäneestä valtion palveluksesta. Esityksiä käsittelee erityinen valtiovarainministeriön yhteydessä oleva toimikunta.

 

 

Sa KadA
Asetuksella on lisäksi perustettu seuraavat kunniamerkit ja muistomitalit:
Kunniamerkki   Päiväys   Säädös
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit ja ansiomitalit   16.5.2003   366/2003
Suomen Olympialainen 1. ja 2. luokan ansioristi ja ansiomitali   21.7.1951   430/1951 kumottu
Suomen Punaisen Ristin ansioristi ja ansiomitalit   4.11.2011   1120/2011
Hengenpelastusmitali   16.6.1978   487/1978
Vapaussodan muistomitali   10.8.1918
senaatin päätös 
  170/1918
Vuosien 1939 - 1940 sodan muistomitali   2.8.1940   418/1940
Vuosien 1941 - 1945 sodan muistomitali   24.5.1957   215/1957
Miinanraivausmitali   17.9.1993   823/1993
Mitali inhimillisestä auliudesta   1.6.1945   489/1945
Sotainvalidien ansioristi   18.4.1958   185/1958
Poliisin ansioristi   15.12.2000   1129/2000
Rajavartiolaitoksen ansioristi ja -mitali   31.10.1968   610/1968
Palotorjunnan ansiomerkki   19.6.1942   478/1942
Väestönsuojelun 1 ja 2 luokan ansiomitali   25.10.1940   584/1940
Vankeinhoidon ansioristi   20.6.1957   239/1957
Tullilaitoksen ansioristi soljen kera   27.2.2004   164/2004
Sotilasansiomitali   25.11.1977   837/1977
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali   24.4.1981   283/1981
Kilta-ansiomitali   6.11.1981   731/1981
Tullilaitoksen ansioristi   27.2.2004   164/2004
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi   17.9.1982   665/1982
Päällystöliiton ansiomitali   8.2.1991   257/1991
Insinööriupseeriliiton ansiomitali   14.12.1990   1152/1990
Kadettikunnan ansiomitali   14.12.1990   1153/1990
Liikenneturvallisuusalan ansiomitali   22.5.1992   445/1992
Työympäristötyön erityisansiomitali   31.1.1997
25.2.2000
  106/1997
221/2000
Poliisin kullattu ansiomitali   15.12.2000   1129/2000
Moottoriliikenteen ansiomitali   16.3.2007   284/2007

Yksityiskohtaiset tiedot näiden kunniamerkkien antamisperusteista, esitysten tekemisestä ym. sisältyvät em. asetuksiin.

Asetusten haku: Valtion säädöstietopankki, www.finlex.fi