suomibanner

ehdotuslomakelomake 1

ehdotuslomakelomake tayttoohjeet 1

Ohje kunniamerkkiehdotuksen tekemisestä

Ehdottajat ja esittäjät

Ritarikuntien suurmestari antaa kunniamerkit kotimaisille siviilihenkilöille vuosittain itsenäisyyspäivänä 6.12. pääasiassa valtioneuvoston jäsenten tekemien esitysten perusteella. Muita esittäjiä ovat oikeuskansleri, eduskunnan puhemies sekä puolustusvoimain komentaja. Ministeriöihin kunniamerkkiehdotukset tulevat osittain yksityisiltä (esim. yritykset, järjestöt), osittain hallinnonalojen eri portaiden kautta (esim. korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit, arkkipiispa, keskusvirastojen päälliköt). Näissä väliportaissa kuten myös ministeriöissä ehdotuksia tarkastetaan ja niitä karsitaan. Ministeriöillä on esityksiä varten eri luokkia koskevat kiintiöt, joita ne eivät saa ylittää.

Muita palkitsemisajankohtia ovat veteraanipäivä 27.4, äitienpäivä, siviilien osalta rajoitetusti puolustusvoimain lippujuhlan päivä 4.6., . sekä yritysten ja yhteisöjen juhlavuodet 100 vuodesta alkaen.

  • Ohje kunniamerkin ehdottamisesta sotiemme veteraanille löytyy sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta kohdasta Veteraanikunniamerkit.
  • Ohje kunniamerkin ehdottamisesta äidille löytyy sosiaali- ja terveysministeriön sivulta www.stm.fi ja lomake www.suomi.fi –sivulta.
  • Ehdotukset toimitetaan aluehallintovirastoon äidin asuinpaikan mukaan. Yleensä ehdotukset on jätettävä marraskuussa, mutta ajankohta kannattaa tarkistaa siitä aluehallintovirastosta, johon ehdotusta ollaan toimittamassa.
  • Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä annetaan kunniamerkkejä etupäässä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa ja puolustusministeriössä palveleville henkilöille. Siviilit palkitaan myös maanpuolustuksen hyväksi tehdystä työstä pääasiassa itsenäisyyspäivänä. Mahdolliset ehdotukset on jätettävä puolustusministeriöön 15. maaliskuuta mennessä.
  • Jos yritys ei vielä yllä 100 vuoden ikään, se voi kuitenkin ehdottaa henkilöstölleen tavanomaista enemmän kunniamerkkejä itsenäisyyspäiväksi jo 50- tai 75-vuotisjuhlaansa viettäessään.